Drošības noteikumi

 1. Katra loka šāvēja pienākums ir nodarbojoties (trenējoties) ar loka šaušanu vai piedaloties sacensībās stingri ievērot šos noteikumus un viņa pienākums ir sekot, lai noteikumus ievērotu arī apkārtējie.
 2. Katrs loka šāvējs personīgi nes pilnu atbildību par visām sekām, kuras radušās neievērojot šos noteikums.
 3. Šaušanas telpā/laukā ir atbildīgais, kura norādījumiem ir jāseko bez iebildumiem.
 4. Katram ir pienākums ziņot atbildīgajam par jebkuru iespējamu bīstamību (šāvēja neadekvāta uzvedība, bīstama tehnika, aprīkojuma bojājumi u.c.).
 5. Pirms sākt šaušanu šāvējam ir jāpārliecinās vai pirms, aiz, blakus mērķim neatrodas citi šāvēji, tiesneši, nepiederošas personas, dzīvnieki, transporta līdzekļi vai viss cits, kam nav saistības ar loka šaušanu un varētu tikt apdraudēts. Ja šāvējs nav pārliecināts par drošu šāvienu viņa pienākums ir nešaut.
 6. Šaušanas laikā šāvējiem ir jāseko izmaiņām apkārtējā vidē un pie jebkurām izmaiņām, kuras var radīt bīstamu situāciju ir skaļā balsī jādod komanda „STOP!”. Pēc komandas „STOP!” visiem šāvējiem ir nekavējoties jāpārtrauc šaušana, jāizlādē no stiegras bulta, jāievieto bulta bultu makā un jāatkāpjas no šaušanas pozīcijas un tikai tad var uzdot jautājumu – “kas ir noticis?”.
 7. Pārvietoties ar loku uz kura stiegras ir novietota bulta ir kategoriski aizliegts.
 8. Ar loku un/vai bultām un pa šaušanas telpu/lauku pārvietoties skriešus ir kategoriski aizliegts.
 9. Aizliegta jebkāda uzvedība, kura rada vai var radīt bīstamu situāciju, traucēt vai novērst uzmanību (piemēram, lietot necenzētu leksiku, rasistiskus, nacionālistiskus vai jebkādi citus cieņu aizskarošus izteicienus un piezīmes, kā arī saukt vai aizskart šāvēju, kas stāv uzšaušanas līnijas un ir atvilcis loku).
 10. Pirms katra šāviena ir jāpārliecinās vai inventārs ir pilnīgā tehniskā kārtībā, īpaši bultas. Bultām pēc visiem parametriem ir jāatbilst konkrētā loka spēkam un specifikācijai. Ar bojātām  bultām šaut ir kategoriski aizliegts.
 11. Nekādā gadījumā nav atļauts tēmēt ar pielādētu loku jebkurā citā virzienā izņemot mērķa virzienu.
 12. Nekādā gadījumā nav atļauts vērst pielādētu loku pret cilvēku un šaut tuvu garām cilvēkiem, pat ja viņi par to zina un ir devuši savu piekrišanu.
 13. Nav atļauts pielietot šaušanas tehniku, kura var apdraudēt drošības tehnikas ievērošanas iespējamību.
 14. Bultas jāizvelk uzmanīgi un pa vienai un tā, lai nebojātu bultas, netraumētu sevi un apkārtējos.
 15. Nav atļauts nodarboties ar loka šaušanu jebkādu apdullinošu vielu ietekmē, tai skaitā medikamentu.
 16. Sacensību un treniņu laikā nelieto fotoaparatūru ar zibspuldzi.