Pakalpojumi

Izbraukuma loka šaušanas laukuma pakalpojumi

— līdz 5 vairogiem šaušanai
— kvalificēti instruktori
— bērnu un pieaugušo loki, bultas un aprīkojums aizsardzībai
— šaušana pa lidojošiem mērķiem
— loka šaušanas vēstures lekcijas
— vēsturisko loku kolekcijas demonstrējumi u.c.

Sīkāka informācija – Aleksandrs Redjko, +371 29574354, alex.redko@gmail.com