“Mūžu dzīvo – mūžu mācies”

No 25.septembra līdz 3.oktobrim Rīgā notika loka šaušanas treneru apmācības un kvalifikācijas celšanas kursi “World Archery Coaching Course  Level 1 with a focus on Youth Sports”. Deviņas dienas pēc kārtas ar pieredzi un zināšānām dalījās Starptautiskās loka šaušanas federācijas (WA) attīstības un izglītības nodaļas direktors Paskāls Kolmaires (Mr.Pascale Colmaire).

Kursos apgūta ne tikai teorija, bet daudz laika tika veltīts ari praksei un dažādu reālu situāciju analīzei no sacensībām. Kursos tika runāts par dažādām audzēkņu sagatavošanas jomām – par psiholoģiju, taktiku, elpošanu, par cilvēka biomehāniku, iesildīšanos un VFS aktivitātēm, par inventāru un, protams, galvenokārt par šāviena izpildīšanas tehniku.

Šāda augsta līmeņa kursi notika pateicoties LLŠF iniciatīvai un atbalstam. Pateicamies par šo iespēju!

Arī trīs mūsu kluba biedri – Agate, Marina un Nikolajs – izmantoja iespēju piedalīties šajās apmācībās. Kursos piedalījās treneri ne tikai no Latvijas, bet arī no Lietuvas, Baltkrievijas un Moldovas.

Atbildēt